Umrežimo se za promjene / Coming to Network together for change

Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode i  Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena a koja je stupila na snagu 16. ožujka 2020. godine, tržišni inspektori Državnog inspektorata su od 17. ožujka 2020. godine u inspekcijskim nadzorima subjekta koji obavljaju registriranu djelatnost proizvodnje i trgovine na području Republike Hrvatske (gospodarski subjekti).

Navedenom Odlukom i Zakonom propisane su prekršajne mjere (kaznit će se pravna ili fizička osoba u iznosu od peterostrukog do dvadesetorostrukog iznosa cijene zaračunate iznad propisanih cijena (članak 5. Zakona o iznimnim mjerama kontrole cijena), te odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 3.000 do 15 000 kuna.

Nadalje, Zakonom o zaštiti potrošača zabranjeno je obavljanje nepoštene odnosno agresivne poslovne prakse, te su istim Zakonom propisane upravne i prekršajne mjere. Slijedom navedenoga, inspektori DIRH-a ako u inspekcijskom nadzoru utvrde da je trgovac neposredno prije 5. ožujka 2020. godine (kada je Ministarstvo zdravstva proglasilo službeno već opasnost od epidemije) kao i od 11. ožujka 2020. godine (kada je službeno proglašena epidemija) do dana donošenja Odluke i nadalje do dana obavljanja nadzora, povećavao cijene proizvoda (za robu i proizvode koji su  već bili zaduženi kod trgovca kao i za robu za koju nije bilo povećanja nabavne cijene) istome će zabraniti agresivnu poslovnu praksu iz članka 37. stavka 1. točke 3. Zakona o zaštiti potrošača te donijeti rješenje na temelju članka 137. st. 2. Zakona o zaštiti potrošača.

U pogledu kazni propisanih ako se utvrdi da se trgovac – pravna osoba koristio praksom koja je nepoštena u smislu članaka 32. do 38. Zakona o zaštiti potrošača propisana je novčana kazna u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna za pravnu osobu, zatim od 10.000,00 do 15.000,00 kuna za odgovornu osobu u pravnoj osobi, te za fizičku osobu u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

Slijedom navedenoga dr. sc. Andrije Mikulića, glavnog državni inspektor je izjavio: „Zaključno sa 19. ožujkom 2020. godine, tržišni inspektori Državnog inspektorata obavili su 233 inspekcijska nadzora gospodarskih subjekata na području Republike Hrvatske. U 48  inspekcijska nadzora se utvrđuju činjenice, a kod  14 gospodarskih subjekata utvrđene su povrede Odluke i Zakona,  odnosno utvrđeno je povećanje cijena za proizvode iz kategorije: dječja hrana, dječje pelene, tjestenina, brašno, jestivo ulje, šećer, sol, riža, mesne konzerve, riblje konzerve, voda za piće, zaštitne rukavice, deterdženti za rublje te sredstva za dezinfekciju vode, prostora i ruku.  

Vezano uz postupanja sanitarnih inspektora Državnog inspektorata zbog ne pridržavanja mjera samoizolacije, na današnji dan 150 prekršitelja je sankcionirano.

Hvala svima koji u ovom razdoblju žive poštujući struku i znanost i odgovorno se odnose prema sebi, svojim najmilijima i svojoj okolini.“

Slijedom zaprimljenih upita predstavnika medija u nastavku je izjava dr. sc. Andrije Mikulića, glavnog državnog inspektora:
"Temeljem Zakona o državnom inspektoratu (članak127.) fizičkoj osobi koja se nije pridržavala uručenog Rješenja, sanitarni inspektori Državnog inspektorata izdati će Prekršajni nalog na iznos od 8.000, 00 kuna.

Istovremeno sanitarni inspektori Državnog inspektorata uz Prekršajni nalog prekršitelju će uručiti i Rješenje o izvršenju rješenja temeljem članka 139. Zakona o općem upravnom postupku, kojim će opomenuti prekršitelja ako se ne bude pridržavao naredbe temeljem izdanog Rješenja sanitarnih inspektora DIRH-a, da će platiti novčanu kaznu i to: prvi puta u iznosu od 30.000,00 kuna, drugi puta u iznosu od 60.000,00 kuna, treći puta u iznosu od 120.000,00 kuna a sve sukladno članku 142. Zakona o općem upravnom postupku.

Nadalje, izvršenje naplate tako izrečene novčane kazne  izvršit će se prisilnim putem FINA-e."

Trošilica info

Dubrovački
Međimurske novine
Net.hr
Regionalni plus