Umrežimo se za promjene / Coming to Network together for change

Temeljem Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN broj 26/15) Ured za udruge Vlade RH je objavio objedinjeni Godišnji plan natječaja i drugih programa financiranja udruga iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2020. godini.

Godišnji plan natječaja za 2020. godinu uključuje podatke o planiranim javnim natječajima i pozivima koje javni davatelji planiraju objaviti i financirati u 2020. godini.

Mreža potrošača Hrvatske je napravila raščlambu sektorske brige Ministarstava Vlade RH o potrošačima/korisnicima na temelju planiranih sredstava koja će se dodijeliti civilnom sektoru (udrugama) tijekom 2020 godine, koja tablično izgleda ovako

Godišnji plan natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja programa i projekata organizacija civilnoga društva u 2020. godini iz Državnog proračuna i inozemnih fondova

Ministarstvo Vlade RH

Za civilni sektor u kunama

%

Po stanovniku /potrošaču

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

            635.656,00 kn

0,25%

                  0,15 kn

Ministarstvo hrvatskih branitelja

      19.000.000,00 kn

7,61%

                  4,42 kn

Ministarstvo kulture

      68.600.000,00 kn

27,48%

                15,96 kn

Ministarstvo poljoprivrede

        3.040.000,00 kn

1,22%

                  0,71 kn

Ministarstvo pravosuđa

        8.810.000,00 kn

3,53%

                  2,05 kn

Ministarstvo turizma

        2.000.000,00 kn

0,80%

                  0,47 kn

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

        9.400.000,00 kn

3,77%

                  2,19 kn

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

      71.589.977,14 kn

28,68%

                16,65 kn

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

            600.000,00 kn

0,24%

                  0,14 kn

Ministarstvo zdravstva

        3.200.000,00 kn

1,28%

                  0,74 kn

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

      62.760.589,00 kn

25,14%

                14,60 kn

 

   249.636.222,14 kn

100%

                57,92 kn

Planirano je financiranje projekata i programa organizacija civilnoga društva u područjima skrbi o hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, socijalne skrbi, razvoju volonterstva, pravima djece, izvaninstitucionalnom odgoju i obrazovanju, promicanju znanosti, programa za učenike pripadnike nacionalnih manjina, pomoćnika u nastavi, promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina, demokratizacije i razvoja civilnog društva, zaštite potrošača, suradnje s LAG-ovima, međunarodne razvojne suradnje, medijske pismenosti, kulture, potpore proizvođačima u području poljoprivrede, pravnih klinika te  u području kaznenih djela i izvršavanja kazne zatvora, strukovnih udruga u turizmu, tražitelja međunarodne zaštite, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i borbe protiv ovisnosti, aktivnosti sporta, potpora u zapošljavanju te drugim područjima od interesa za opće dobro.

Ne upuštajući se u raščlambe drugi sektora, MPH je na temelju odobrenih sredstava resornog ministarstva za zaštitu potrošača na sjednici Upravnog vijeća održanog 28.02.2020. donijela slijedeće zaključke:

  1. U istom sadržaju objavljene su javno i Sektorske analize. Iz analize MINGO razvidno je da resorno Ministarstvo za zaštitu potrošača diskriminira udruge za zaštitu potrošača, te da je isto ostvarili suradnju tijekom 2019. godine sa 8 (osam) udruga za zaštitu potrošača od 108 koliko ih je upisano u Registra udruga za zaštitu potrošača ili 30-tak koliko preko medija MINGPO tvrdi da aktivno rade.
  2. Svota od 15 lipa po potrošaču je najmanja potporu među članicama EU i daleko ispod prosjeka EU.
  3. Europska komisija je jasno istaknula da je politika zaštite potrošača jedna od prioritetnih politika EU, što očigledno Republika Hrvatska kao članica EU ne prihvaća.
  4. Demokratska društva karakterizira supostojanje triju sektora: javnoga (država), privatnog (tržište) i građanskog (civilno društvo). Nedvojbena je činjenica da Ministarstvo gospodarstva ne prihvaća nikakvu ravnopravnu suradnju s civilnim sektorom, te suradnju svodi na demokratski ukras.
  5. U periodu od 2012. do 2018. godine MINGPO je izdvajalo za civilni sektor preko 2 mil. kuna, što u 2019. godinu smanjeno na 921.330,81 kn, a za 2020. je dodatno smanjeno na 656,00 kn, što je jasno iskazana nezainteresiranost MINGPO sa civilnim sektorom.
  6. Takav razvoj odnosa prema civilnom sektoru u području zaštite potrošača jer samo potvrda ignoriranja politike zaštite potrošača od strane Vlade RH, koja je u prijedlogu (što je Hrvatski Sabor prihvatio) Nacionalnog programa zaštita potrošača definirala potrošača kao „slabiju stranu na tržištu“, a ne kao uljuđena Europa i Svijet kao „regulatora tržišta“.
  7. Nesumnjivo je da su potrošači Hrvatski izvukli iz Recesije, te ne takav odnos Vlade RH prema udrugama koje u koje su se organizirali potrošači neprihvatljiv, te je očigledna provokacija i izazivanje građanskog otpora od strane potrošača.
  8. MPH poziva hrvatske potrošače da se učlane u udruge potrošača, da osnivaju nove udruge, jer nitko ne smije ignorirati glas potrošača. U Hrvatskoj po zadnjem popisu ima 4.298.889 potrošača, ako se tome pridodaju turisti i putnici namjernici, nesumnjivo je da je u Republici Hrvatskoj preko 5 mil. potrošača, što je društvena snaga koja se može i ne smije ignorirati, da posebno ne spominjemo da su svi glasači ujedno i potrošači.
  9. MPH će poduzeti sve raspoložive mjere i mogućnosti da se takvo omalovažavanje prekine, te da se hrvatski potrošači konačno počnu i pravima i obvezama izjednačavati s EU potrošačima.
  10. MPH smatra da ovakvo sufinanciranje projekta udruga za zaštitu potrošača u korelaciji sa sramnim Ovršnim zakonom, kakvog nema nitko u EU, pokazatelj da se potrošče želi preoblikovati u „suvremene“ robove (dužničko ropstvo, energetsko siromaštvo), te je jasno da kada nepravda postaje pravilo, otpor je obveza potrošača.

 MPH

Dubrovački
Međimurske novine
Net.hr
Regionalni plus