Umrežimo se za promjene / Coming to Network together for change

Od stupanja na snagu Izmjena i dopuna Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom u jesen prošle godine, JLS u Hrvatskoj, kao odgovorne za organizaciju prikupljanja i zbrinjavanja komunalnog otpada na svom području i firme koje pružaju uslugu prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, iznalaze načine i modele kako bi povisili cijenu te javne usluge.

Nijedna JLS nije do sada iskazala nezadovoljstvo što Uredba, a posebno najnovije izmjene i dopune nisu usklađene sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom, što im je obveza, nego u pravilu podižu cijenu javne usluge, jer evo moraju razvrstavati otpad.

Otpad razvrstavaju potrošači i to na način da moraju platiti to što razvrstavaju otpad. Razvrstavanje otpada se ne stimulira kod potrošača.  Uredba sada čak sadrži i formulu za izračun cijene odvoza, pa se i to izvrće, a Zakon je savršeno jasan. Zbrinjavanje otpada se vrši po načelu „onečišćivač plaća“, a plaća se prema količini predanog/preuzetog otpada. Znači pružatelj usluge je dužan evidentirati svako preuzimanje otpada (vrstu, vrijeme, količinu i od koga). To ne radi nijedna firma u Hrvatskoj. Svi se vežu za broj prolazaka kroz ulicu (ili selo) i volumen kante ili vrećice koju je odredila JLS kao mjernu jedinicu.

Na to Državni inspektorat RH i ostala tijela javnog nadzora šute.

Uveden je ponovo paušal kojeg Direktive EU ne poznaju, ali hrvatski zakonodavac se dosjetio da se paušal može reći i „minimalna cijena javne usluge“ koja čini u nekim JLS i 80% ukupne cijene.

Posljedice takvog „zbrinjavanja“ komunalnog otpada su dodatno osiromašivanje potrošača, a u ovom trenutku MPH smatra daleko značajnije je što se ne stvara tržište komunalnog otpada. U Hrvatskoj je otpad, osim časnih izuzetaka zbrinjava po zagrebačkom modelu: „pokupi smeće po gradu i odvezi na Jakuševec“.  Takav model nikako se ne može svrstati u održivo gospodarenje otpadom. Otpad je preskup da bi bio smeće!

JLS se pravdaju da je za povećanje cijene javne usluge kriva Vlada RH, jer je tako odredila Uredbom, što nije istina. Cijenu definiraju firme, a odobravaju JLS. Način obračuna definiraju JLS.

Sve JLS u Hrvatskoj moraju imati savjetodavno tijelo za zaštitu potrošača javnih usluga u čijem sastavu moraju biti predstavnici udruga za zaštitu potrošača ako djeluju na regionalnoj razini, te MPH poziva sve predstavnike udruga za zaštitu potrošača, da ne prihvaćaju megalomanska obrazloženja firmi i JLS za povećanje cijene javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, te da ako su nadglasani u savjetodavnim tijelima traže da se njihov stav, mišljenje i glas unese izdvojeno u Zapisnik.  U protivnom će se JLS skrivati iza mišljenja savjetodavnog tijela i potrošača članova tog tijela, da bi Pilatovski oprali ruke, za dodanu pljačku potrošača.

MPH (Ž.T.)

Dubrovački
Međimurske novine
Net.hr
Regionalni plus