Umrežimo se za promjene / Coming to Network together for change

Mreža potrošača Hrvatske je savez udruga za zaštitu potrošača i drugih udruga odnosno pravnih osoba koje u svom programu imaju definiranu zaštitu potrošačkih interesa. Zagovara prava potrošača u Hrvatskoj i inozemstvu kako bi se pomoglo zaštititi i osnažiti potrošače pri čemu; brani, promiče, razvija i provodi zaštitu prava potrošača kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini, te daje potporu, razvija i provodi aktivnosti izravno s članicama na zaštiti, informiranju, savjetovanje, dobivanju prava glasa i osiguranju prava na zaštitu za sve potrošače.

Osnova za rad je Rezolucija UN-a broj 39/248, Europska povelja o obavješćivanju i zaštiti potrošača s njihovim pravima, te Deklaracije EU koje reguliraju obveze i prava potrošača.

MPH je neprofitna, nestranačka i nevladina organizacija civilnog društva više razine utemeljena od strane zainteresiranih udruga za zaštitu potrošača, kao i udruga koje se u svojim programima bave problemima zaštite potrošača i zaštitom ljudskih prava odnosno pravnih osoba koje u svome djelovanju žele promicati i isticati važnost prava potrošača.

MPH je osnovana s ciljem provođenja politike zaštite potrošača, uzajamne potpore i ostvarivanja zajedničkih interesa na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

MPH nastupa u ime svojih članica, a na dobrobit svih potrošača, u javnosti, pred tijelima državne uprave te svim drugim tijelima, s ciljem zaštite zajedničkih interesa potrošača, davanja mišljenja na prijedloge propisa koji mogu imati utjecajna potrošače.

Ciljevi MPH su:

 1. Aktivno sudjelovati u kreiranju i provođenju politike zaštite potrošača Republike Hrvatske kao jedne od prioritetnih politika Europske unije,
 2. Aktivno sudjelovati u sprječavanju i suzbijanju korupcije,
 3. Umrežavanjem lokalnih i regionalnih udruga koje se bave problemima zaštite potrošača utjecati na jedinstveni i suglašeni plan djelovanja i rada udruga,
 4. Zagovaranjem podići svijest potrošača, te utjecati da se u Republici Hrvatskoj u potpunosti primjenjuje legislativa koja određuje prava i obveze potrošača,
 5. Umrežavanjem s međunarodnim udrugama i organizacijama za zaštitu potrošača promovirati, zaštititi i zastupati interese udruga za zaštitu potrošača i potrošača Republike Hrvatske i Europske unije pri institucijama Republike Hrvatske.
 6. Zagovarati i inicirati udruživanje pravnih osoba koje žele u svome radu poticati i razvijati potrošačka prava,
 7. Zagovarati i aktivno sudjelovati u provođenju prava na zaštitu osobnih podataka,
 8. Zagovarati i aktivno sudjelovati u svim oblicima diskriminacije,
 9. Zagovarati i provoditi obrazovanje za demokratsko građanstvo, te promicanje društvene solidarnosti,
 10. Promovirati volonterizam i organizirati volonterski rad u udrugama,
 11. Poticanje participativne demokracije potrošača u odlučivanju,
 12. Pravovremeno i cjelovito javno informiranje potrošača kroz osnivanje potrošačkih medija,
 13. Razvijati i njegovati razvojnu suradnju i međunarodna prijateljstva,
 14. Učestvovati u kreiranju i provođenju odgoja i obrazovanja sukladno Nacionalnom programu zaštite potrošača,
 15. U područje zaštite potrošača uvoditi znanost, stručni tad i istraživanja sukladno Zakonu o zaštiti potrošača,
 16. Informiranjem i edukacijom preventivno djelovati na unaprjeđenje i zaštitu zdravlja potrošača,
 17. Informiranjem i edukacijom podizati svijest potrošača za očuvanje prirode i zaštitu okoliša,
 18. Promovirati i zagovarati podizanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije u zadovoljavanju osobnih potreba potrošača.

MPH

Dubrovački
Međimurske novine
Net.hr
Regionalni plus